EIHLRHL Hockeydatenschutz
RHL HockeyEIHL
newsvereineishockeyinlinehockeyterminesponsorenimpressum

 
TagDatumUhrzeitEreignisOrt
So01.08.202118:00 - 19:30 Training Eishalle Bad Aibling
Mo27.09.202121:45 - 23:15 EH Training Eishalle Bad Aibling
Mo11.10.202121:45 - 23:15 EH Training Eishalle Bad Aibling
Mo25.10.202121:45 - 23:15 EH Training Eishalle Bad Aibling
Mo08.11.202121:45 - 23:15 EH Training Eishalle Bad Aibling
Mo22.11.202121:45 - 23:15 EH Training Eishalle Bad Aibling
Mo06.12.202121:45 - 23:15 EH Training Eishalle Bad Aibling
Mo20.12.202121:45 - 23:15 EH Training Eishalle Bad Aibling
Mo03.01.202221:45 - 23:15 EH Training Eishalle Bad Aibling
Mo17.01.202221:45 - 23:15 EH Training Eishalle Bad Aibling
Mo31.01.202221:45 - 23:15 EH Training Eishalle Bad Aibling
Mo14.02.202221:45 - 23:15 EH Training Eishalle Bad Aibling
Mo28.02.202221:45 - 23:15 EH Training Eishalle Bad Aibling
Mo14.03.202221:45 - 23:15 EH Training Eishalle Bad Aibling
Mo28.03.202221:45 - 23:15 EH Training Eishalle Bad Aibling